گزارش تصویری آیین تجلیل از دانشجویان و دانش‌آموختگان ممتاز کشاورزی سنقر دانشگاه رازی

گزارش تصویری آیین تجلیل از دانشجویان و دانش‌آموختگان ممتاز کشاورزی سنقر دانشگاه رازی