گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشکده از کشت محصولات کدو و آفتابگردان

گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشکده از کشت محصولات کدو و آفتابگردان