گزارش تصویری بازدید دانشجویان رشته مکانیزاسیون و مکانیک بیوسیستم از اداره هواشناسی و کارخانه بستی سنقر

گزارش تصویری بازدید دانشجویان رشته مکانیزاسیون و مکانیک بیوسیستم از اداره هواشناسی و کارخانه بستی سنقر