گزارش تصویری بازدید دانشجویان ماشین‌های صنایع‌غذایی ورودی95و96 از کارخانه رب سحر همدان با‌خانم دکتر عقیلی و خانم مهندس انور

گزارش تصویری بازدید دانشجویان ماشین‌های صنایع‌غذایی ورودی95و96 از کارخانه رب سحر همدان با‌خانم دکتر عقیلی و خانم مهندس انور