گزارش تصویری برگزاری مراسم جز خوانی قران کریم در خوابگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان

گزارش تصویری برگزاری مراسم جز خوانی قران کریم در خوابگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان