گزارش تصویری حضور فعال اساتید،دانشجویان و پرسنل دانشکده در راهپیمایی 13 آبان

گزارش تصویری حضور فعال اساتید،دانشجویان و پرسنل دانشکده در راهپیمایی 13 آبان