گزارش تصویری حضور پرسنل هلال احمر شهرستان و اجرای تست سلامت در دانشکده به همت کانون هلال احمر دانشکده

گزارش تصویری حضور پرسنل هلال احمر شهرستان و اجرای تست سلامت در دانشکده به همت کانون هلال احمر دانشکده