گزارش تصویری حضور پر شور اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن - display-page