گزارش تصویری راهپیمایی دشمن‎شکن دانشگاهیان و دانشجویان در 13 آبان

گزارش تصویری راهپیمایی دشمن‎شکن دانشگاهیان و دانشجویان در 13 آبان