گزارش تصویری مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز دانشکده توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

گزارش تصویری مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز دانشکده توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه