برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان توسط امور فرهنگی دانشکده

برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان توسط امور فرهنگی دانشکده