سخنرانی رئیس دانشکده پیش از خطبه های نماز جمعه - display-pageبه گزارش روابط عمومی دانشکده، سخنرانی رئیس دانشکده کشاورزی سنقر جناب آقای دکتر اسماعیل میرزایی قلعه به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه مورخه 27 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با عنوان جایگاه علم،عالم و دانشگاه در سیاست گذاری و توسعه در شهرستان سنقروکلیایی    

به گزارش روابط عمومی دانشکده، سخنرانی رئیس دانشکده کشاورزی سنقر جناب آقای دکتر اسماعیل میرزایی قلعه به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه مورخه 27 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با عنوان جایگاه علم،عالم و دانشگاه در سیاست گذاری و توسعه در شهرستان سنقروکلیایی