« بازگشت

گزارش تصویری برگزاری مراسم جز خوانی قران کریم در خوابگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان

گزارش تصویری برگزاری مراسم جز خوانی قران کریم در خوابگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان