اخبار و انتصابات

Holding ceremonies of the Anis ceremony with the Holy Quran on the occasion of the holy month of Ramadan According to the Public Relations Department of the Faculty, the ceremony of the Anish ceremony with the Holy Quran and the presence of Hazrat Hojjatoleslam and Muslim Haj Aqa Safdari (Imam Friday the Honorable City)
Holding ceremonies of the Anis ceremony with the Holy Quran on the occasion of the holy month of Ramadan According to the Public Relations Department of the Faculty, the ceremony of the Anish ceremony with the Holy Quran and the presence of Hazrat Hojjatoleslam and Muslim Haj Aqa Safdari (Imam Friday the Honorable City)

به گزارش روابط عمومی دانشکده، مراسم محفل انس با قرآن کریم  و با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا صفدری (امام جمعه محترم شهرستان)، جناب آقای دکتر میرزایی قلعه (ریاست دانشکده)، اساتید...

The presence of the representative of the Red Crescent Society at the National Exhibition of Neshat and Omid in Bandar Anzali
The presence of the representative of the Red Crescent Society at the National Exhibition of Neshat and Omid in Bandar Anzali

The presence of the representative of the Red Crescent Society at the National Exhibition of Neshat and Omid in Bandar Anzali

Honors of college students at the master's degree
Honors of college students at the master's degree
According to the Public Relations Department of the Faculty, the following students ranked higher in the postgraduate exam:
Mr. Hamed Papi ranked...

دستاوردها

There are no results.

رویدادها

There are no results.

انجمن های علمی

There are no results.

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی

There are no results.