347
حضور کارکنان و دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقر در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه

گزارش تصویری برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 


شناسه : 10825855