394

جلسه ی توجیهی موارد آموزشی و انضباطی دانشجویان نوورود دانشکده کشاورزی سنقر

برگزاری جلسه توجیهی موارد آموزشی و انضباطی دانشجویان نوورود دانشکده کشاورزی سنقردر تاریخ 1402/08/15 با حضور معاون آموزشی و اجرایی دانشکده ، اعضاء هیئت علمی ، اساتید محترم و کارمندان دانشکده برگزار شد.در این جلسه معاون آموزشی و اجرایی دانشکده موارد آموزشی مورد نیاز دانشجویان نوورود از جمله موارد مربوط به انتخاب واحد، حذف و اضافه ، شرایط قبولی و مشروطی ، قوانین مربوط به رتبه های برتر ، نکات مربوط به نظام وظیفه عمومی و...همچنین نکات مربوط به اخلاق دانشجویی در محیط دانشگاه و خوابگاه را متذکر شدند.در پایان نیز سوالاتی از طرف دانشجویان مطرح شد که به تمام آنها پاسخ داده شد.

​​​​​​​​​​​​​​

 


شناسه : 10850112