366

جشن تقدیر از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه رازی

مراسم جشن تقدیر از دانشجویان و دانش آموختگان  در تاریخ 1402/08/28 در محل دانشکده ادبیات دانشگاه رازی برگزار گردید.

در این مراسم از دانشجویان و دانش آموختگان برتر دانشکده کشاورزی سنقر نیز تجلیل به عمل آمد.​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​

 


شناسه : 11060591