225
بازدید معاون محترم دانشجویی و مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه رازی ، ریاست و معاون دانشکده کشاورزی سنقر از سراهای دانشجویی دانشکده

مناسبت روز دانشجو

در این بازدید که به مناسبت روز دانشجو صورت پذیرفت ، مو ضوعاتی توسط دانشجویان عزیز مطرح گردید که توسط معاون محترم دانشجویی پیگیری شد.​​​​​​​


​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

 


شناسه : 11182470