اعضای هیات علمی

ناهید عقیلی ناطق

ناهید عقیلی ناطق

ناهید عقیلی ناطق    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

بسمه تعالی

رزومه

1- مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهیدعقیلی ناطق

وضعیت تاهل:متاهل

محل تولد: همدان

گروه آموزشی:         مهندسی ماشینهای کشاورزی                                                            

دانشکده::کشاورزی سنقر

پست الکترونیک:     n.aghili@razi.ac.ir     nahidaghili_85@yahoo.com      n.aghili@ut.ac.ir   

 

 

 

2- سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

کارشناسی (B.Sc)/ سطح 2 حوزه

کارشناسی‌ارشد (M.Sc) / سطح 3 حوزه/ دکترای حرفه‌ای (M.D)

دکترای تخصصی (Ph.D)  / سطح 4 حوزه

رشته تحصیلی و گرایش

مهندسی ماشینهای کشاورزی

مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

مؤسسه محل اخذ مدرک

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه تهران

شهر و کشور محل اخذ مدرک

همدان-ایران

اصفهان-ایران

تهران-ایران

عنوان پایان‌نامه یا رساله

 

طراحی و ساخت تحربی دستگاه جدا کن برگ یونجه  از ساقه

 

تاثیر طولانی مدت مواد آلی بر مقاومت به تراکم (تنش پیش- تراکمی) وتنش برشی خاک

توسعه، پیاده سازی و ارزیابی سیستم کنترل مبتنی بر پردازش تصویر و منطق فازی برای فرایند خشک شدن سیب در خشک کن لایه نازک هیبریدی (هوای داغ-مایکرویو پالسی)

معدل و رتبه

17.78 و رتبه یک

17.95 و رتبه یک

18.56 و رتبه یک

 

 

 

3- پیشینه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری متقاضی

نام دانشگاه یا موسسه

عنوان فعالیت

سمت در فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نشانی

کانون نخبگان کشاورزی کنکاش

پژوهشی

مدیر عامل

17/4/89

17/4/91

همدان- میدان بعثت-جنب ساختمان شماره 3 جهاد کشاورزی

شورای سر دبیری مجله تخصصی مهندسی بیوسیستم یونیماگ

پژوهشی

عضو شورای سر دربیری

1387

1388

همدان-دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده کشاورزی

 

 

4- مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله متقاضی و منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی ) دکتری)

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

نوع نمایه علمی نشریه مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/ ISC/ISI/ …

مؤسسه/کشور محل انتشار

ضریب تأثیر با ذکر پایگاه استنادی

مشخصات نشریه

نام متقاضی

و همکاران

به ترتیب

سال انتشار

شماره مجله

1

Real-time color change monitoring of apple slices using image processing during intermittent microwave convective drying

Food Science Technology International

ISI

Spanish Council for Scientific Research

0.991

2016

22

Nahid Aghilinategh, Shahin Rafiee, Soleiman Hosseinpur, Mahmoud Omid & Seyed Saeid Mohtasebi

2

A comparative study of dried apple using hot air, intermittent and continuous microwave: evaluation of kinetic parameters and physicochemical quality attributes

Journal of food science &nutrition

ISI

John Wiley

0

2015

3(4)

Nahid Aghilinategh, Shahin Rafiee, Soleiman Hosseinpur, Mahmoud Omid & Seyed Saeid Mohtasebi

3

Optimization of intermittent microwave convective drying using response surface methodology

Journal of food science &nutrition

ISI

John Wiley

0

2015

3(6)

Nahid Aghilinategh, Shahin Rafiee, Soleiman Hosseinpur, Mahmoud Omid & Seyed Saeid Mohtasebi

 

 

5- مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

نوع نمایه علمی نشریه

مؤسسه/کشور محل انتشار

ضریب تأثیر

مشخصات نشریه

نام متقاضی

و همکاران

به ترتیب

سال انتشار

شماره مجله

1

Applying Capacitance/Inductance Measurements for

Characterizing Oil Debris and pH

Indian journal of science and technology

علمی و پژوهشی

Indian Society for Education and Environment

0

2016

9(28)

Nahid Aghilinateghو Saber Nankali and

 Musa Babaei

 

 

2

Assessing confined and semi-confined compression curves of highly calcareous remolded soil amended with farm yard manure

Journal of Terramechanics

ISI

Elsevier

1.3

2014

53

N.Aghilinategh,A.Hemmat,M.Sadeghi

 

Investigating the Drying of Dill (Anethum sowa L.) Leaves in a Fixed, Semi-Fluidized and Fluidized Bed Convective Dryer

International agrophysic

ISI

Bohdan Dobrzański                     
Institute of Agrophysics
Polish Academy of Science

1.067

2013

27

Motevali,Younji, Amiri Chayjan, Aghilinategh, Ahmad Banakar

4

                effects of puddling intensity on the in situ engineering properties of paddy soil

australian journal of agricultural engineering

 

علمی و پژوهشی

SouthernCross Publishing

 

2012

3(1)

M.rezaei,M.tabatsabaei,N.Aghilinategh

5

Simulating stress–sinkage under a plate sinkage test using a viscoelastic 2D
axisymmetric finite element soil model

soil&Tillage

 

ISI

Elsevier

2.7

2012

118

A.Hemmat,N.Nankali,N.Aghilinategh

6

Shear strength of repacked remoulded  samples  of a calcareous soil as affected by long-term incorporation of three organic manures.

Biosystem Enineering

ISI

Elsevier

1.99

2010

107

A.Hemmat,N.Aghilinategh,M.Sadeghi

7

Long-term impacts of municipal solid waste compost, sewage sludge and farmyard manure application on organic carbon, bulk density and consistency limits of a calcareous soil in central Iran

soil&Tillage

ISI

Elsevier

2.7

2010

108

A.Hemmat,N.Aghilinategh,Y.Rezaeinejad

,M.Sadegh

 

8

ارزیابی روش های تخمین تعیین تنش پیش تراکمی  خاک های تیمار شده با کودهای آلی با استفاده از نتایج آزمایش های نشست صفحه¬ای و فشردگی محصور

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،علوم آب و خاک

علمی پژوهشی وزارتین

دانشگاه تهران

 

1390

55

ناهید عقیلی ناطق، عباس همت و مرتضی صادقی

9

تاثیر اضافه کردن دراز مدت سه نوع کود آلی بر چگالی ظاهری، تنش در آستانه تراکم و حساسیت به تراکم خاک

مجله تحقیقات آب و خاک ایران                      

علمی پژوهشی وزارتین

دانشگاه اصفهان

 

1390

42

ناهید عقیلی ناطق، عباس همت و مرتضی صادقی

 

 

 

 

 

6- مقاله­های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه­های علمی ترویجی داخلی معتبر مورد تایید کمیسیون نشریات وزارتین

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

مشخصات نشریه

نام متقاضی و همکاران به ترتیب

سال انتشار

شماره مجله

1

تعیین برخی خواص بیو فیزیکی نخود

مجله علمی تخصصی مهندسی بیوسیستم یونیماگ

1386

15

زهرا قربانی و ناهید عقیلی ناطق

2

ماهیت و راه حل های پیشگیری تراکم

مجله علمی تخصصی مهندسی بیوسیستم یونیماگ

1387

17

زهرا قربانی و ناهید عقیلی ناطق

3

تست و ارزیابی ماشینهای خاکورز

مجله علمی تخصصی مهندسی بیوسیستم یونیماگ

1386

15

ناهید عقیلی ناطق و زهرا قربانی

4

ارزیابی کیفیت به کمک DLE

مجله علمی تخصصی مهندسی بیوسیستم یونیماگ

1387

17

ناهید عقیلی ناطق و زهرا قربانی

5

گاو آهن پارا

مجله علمی تخصصی مهندسی بیوسیستم یونیماگ

1383

9

ناهید عقیلی ناطق و زهرا قربانی

6

کاهش هزینه های مدیریتی و صنعتی تراکتورها و تجهیزات کشاورزی

مجله علمی تخصصی مهندسی بیوسیستم یونیماگ

1384

11

زهرا قربانی و ناهید عقیلی ناطق

 

 

 

7- مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین المللی

ردیف

تاریخ

عنوان همایش علمی معتبر ملی

محل برگزاری

برگزار کننده همایش

عنوان خلاصه مقاله

نام متقاضی

و همکاران

به ترتیب

کشور

شهر

1

هجری شمسی

Proceedings of the International Conference CIGR, XXXIV

Germany

Weian

CIGR

Stress-sinkage simulation under a plate sinkage test using a viscoelastic finite element soil model

A. Hemmat, N. Nankali, N.Aghilinategh

روز

ماه

سال

 

 

 

میلادی

روز

ماه

سال

29-1

June

2011

2

هجری شمسی

Proceedings of the International Conference CIGR, XVII

Canada

Québec

 

CIGR

 

Confined and semi-confined compression curves of highly calcareous soil amended with organic manures

N.Aghilinategh,A.Hemmat,M.Sadeghi

روز

ماه

سال

 

 

 

میلادی

روز

ماه

سال

13-17

June

2010

3

هجری شمسی

Proceedings of the International Conference CIGR, XVII,

Canada

Québec

 

CIGR

Stress relaxation behaviour of highly calcareous soil amended with long -term application of three organic manures

A.Hemmat,N.Aghilinategh,M.Sadeghi

روز

ماه

سال

 

 

 

میلادی

13-17

June

2010

 

 

 

4

هجری شمسی

Proceedings of the International Conference CIGR, XXXIII

 Italy

Reggio Calabria

CIGR

Effect of long-term incorporation of organic manure on physical and mechanical properties of a silty clay loam soil

N.Aghilinategh,A.Hemmat,M.Sadeghi

 

روز

ماه

سال

 

 

 

میلادی

روز

ماه

سال

17-19

June

2009

5

هجری شمسی

Proceedings of the International Conference CIGR, XXXIII,

 Italy

Reggio Calabria

CIGR

Shear Strength Parameters of a Calcareous Soil as Affected by Long-term Application of Organic Matter in Wheat-Maize System

A.Hemmat,N.Aghilinategh,M.Sadeghi

روز

ماه

سال

 

 

 

میلادی

7روز

ماه

سال

16-19

June

2009

6

هجری شمسی

Proceedings of the International Conference CIGR ,XXXVII

Italy

Palermo

CIGR

Artificial neural networks for cheese and chocolate colour measurement

Paolo Barge, Lorenzo Comba, Paolo Gay, Davide Ricauda Aimonino, Cristina Tortia, Nahid Aghilinategh , Mohammad Jafar Dalvand

روز

ماه

سال

 

 

 

میلادی

روز

ماه

سال

13-15

June

2017

7

هجری شمسی

یازدهمین کنگره علوم خاک

ایران

گرگان

دانشگاه گرگان

اثر تاثیر سه نوع کود آلی با سطوح مختلف بر ظرفیت باربری و حساسیت به تراکم یک خاک لوم رسی سیلتی

ناهید عقیلی ناطق، عباس همت، مرتضی صادقی و محمود وفائیان

روز

ماه

سال

23-21

4

1388

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

8

هجری شمسی

سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

سنندج

دانشگاه سنندج

تاثیر اضافه کردن دراز مدت سه نوع کود آلی با سطوح مختلف به خاک بر ظرفیت باربری و شاخص تراکم یک خاک با بافت سنگین

 

 

ناهید عقیلی ناطق، عباس همت، مرتضی صادقی

 

 

 

 

 

 

 

 

روز

ماه

سال

14-15

12

1387

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

9

هجری شمسی

پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

ساخت و ارزیابی دستگاه جداکن برگ یونجه از ساقه بر اساس طراحی تجربی

زهرا قربانی ، ناهید عقیلی ناطق و مجتبی جابری معز

روز

ماه

سال

7-6

6

1387

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

10

هجری شمسی

پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی تاثیر عوامل موثر بر مقاومت به تراکم یک خاک لوم رسی سیلتی

ناهید عقیلی ناطق، عباس همت، مرتضی صادقی و محمود وفائیان

روز

ماه

سال

7-6

6

1387

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

11

هجری شمسی

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

تهران

دانشگاه تهران

مقایسه روش های تعیین ظرفیت باربری یک خاک لوم رسی سیلتی تیمار شده با کودهای آلی

ناهید عقیلی ناطق، عباس همت و مرتضی صادقی

روز

ماه

سال

24-25

6

1389

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

12

هجری شمسی

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

تهران

دانشگاه تهران

اثر سه نوع کود آلی با سطوح مختلف بر پارامترهای مقاومت برشی یک خاک لوم رسی سیلتی

ناهید عقیلی ناطق، عباس همت و مرتضی صادقی

روز

ماه

سال

24-25

6

1389

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

13

هجری شمسی

اولین همایش مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

ایران

اهواز

موسسه عالی سیمای دانش

تاثیر اضافه کردن دراز مدت کودهای آلی ببر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی خاک

ناهید عقیلی ناطق، عباس همت، یحیی رضایی نژاد و مرتضی صادقی

روز

ماه

سال

3-5

10

1387

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

14

هجری شمسی

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

شیراز

دانشگاه شیرزا

تعیین سطح مطلوب مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان

ناهید عقیلی ناطق، نعیمه سمائاتیان،

صفورا یونجی و محمد باقر لک

روز

ماه

سال

16-14

6

1391

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

15

هجری شمسی

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

شیراز

دانشگاه شیرزا

اثر کود گاوی در سه سطح مختلف بر ظرفیت نگهداری آب در خاک فشرده شده در دو سطح رطوبت

ناهید عقیلی ناطق و عباس همت

روز

ماه

سال

16-14

6

1391

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

16

هجری شمسی

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

مروری بر مزایا و معایب خشک کن های ترکیبی هوای داغ و مایکروویو

ابولفضل قلیخانی، ناهید عقیلی ناطق، شاهین رفیعی و سلیمان حسین پور

روز

ماه

سال

9-11

11

1392

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

17

هجری شمسی

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

رفتار آسایش تنش یک خاک آهکی مخلوط شده با کود دامی در دراز مدت

ناهید عقیلی ناطق و عباس همت

روز

ماه

سال

9-11

11

1392

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

18

هجری شمسی

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

تشخیص بیماری های برگی در درخت سیب با استفاده از تکنیک انالیز تصویر

الهام عمرانی، سید سعید محتسبی،  شاهین رفیعی، سلیمان حسین پور، ناهید عقیلی ناطق

روز

ماه

سال

9-11

11

1392

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

19

هجری شمسی

نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

تهران

دانشگاه تهران

بررسی تغییر بافت ورقه های نازک سیب طی فرایند خشک شدن در خشک کن هیبریدی هوای داغ-مایکروویو پالسی با استفاده از ماشین بینایی و روش سطح پاسخ

ناهید عقیلی ناطق، ابولفضل قلیخانی، شاهین رفیعی، سلیمان حسین پور، محمود امید، سید سعید محتسبی

روز

ماه

سال

3-2

2

1394

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

20

هجری شمسی

نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

تهرالن

دانشگاه تهران

تببین نقش کنترل کننده  PID در افزایش پایداری دما در خشک کن هوای داغ به کمک شبیه سازی نرم افزاری محیط

ناهید عقیلی ناطق، شاهین رفیعی و محمد جعفر دالوند

روز

ماه

سال

3-2

2

1394

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

21

هجری شمسی

اولین همایش مباحث نوین در کشاورزی

ایران

تهران

سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران

مروری بر کاربرد ماشین بینایی در صنایع غذایی

ناهید عقیلی ناطق، ابولفضل قلیخانی، شاهین رفیعی، سلیمان حسین پور، محمود امید، سید سعید محتسبی

روز

ماه

سال

30

1

1393

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

22

هجری شمسی

دومین کنفرانس ررویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

ایران

تهران

دانشگاه تهران

بررسی راهکارهای تازه در تولید انرژی در صنعت  خودر

 

ناهید عقیلی ناطق و مهتاب رضایی

 

روز

ماه

سال

1-2

12

1391

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

23

هجری شمسی

اولین همایش مباحث نوین در کشاورزی

ایران

تهران

سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران

مروری بر کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی

ناهید عقیلی ناطق، شاهین رفیعی، محمود امید

روز

ماه

سال

30

1

1393

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

24

هجری شمسی

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی

ایران

مشهد

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

ارزیابی مشکلات کشت گیاهان دارویی درخراسان رضوی با استفاده ازبحث متمرکزگروهی

ناهیدعقیلی ناطق، لقمان علیمحمدیان ، محمد نصرتی

روز

ماه

سال

25-26

11

1396

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

25

هجرسی شمسی

اولین کنفرانس ملی کاربرد فناوریهای نوین در غلوم و مهندسی برق، کامپیوتر و IT

ایران

تهران

دانشگاه ایوانکی

ماهیت تراکم خاک و راههای پیشگیری از آن

ناهیدعقیلی ناطق، لقمان علیمحمدیان

روز

ماه

سال

16

12

1396

میلادی

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- گزارش‌های علمی طرح‌های پژوهشی و فناوری خاتمه­یافته

ردیف

عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و فناوری خاتمه یافته

نهاد سفارش دهنده طرح

شماره و تاریخ گواهی خاتمه طرح

تاریخ انجام

نوع طرح

میزان اعتبار

نام متقاضی و همکاران

به ترتیب

شروع

پایان

نظری

کاربردی

بنیادی و توسعه ای

1

برسی اثر مواد آلی و بقایای گیاهی بر تراک پذیری خاک

صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

87040208

1385

­1388

 

کاربردی

 

30000000

تومان

دکتر عباس همت، ناهید عقیلی ناطق، بهناز آذری

2

تعیین ضریب مطلوب مکانیزاسیون استان همدان

جهاد کشاورزی استان همدان

25/18/8/556

1390

1392

 

کاربردی

 

10.000000 تومان

ناهید عقیلی ناطق، نعیمه سماواتیان، محمد باقر لک، صفورا یونجی، سمیرا پاکباز، مریم فضلی

3

ساخت دستگاه هوشمند آنالیز آنلاین روغن

باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی همدان

91423

1391

1393

 

کاربردی

 

 

2100000

تومان

ناهید عقیلی ناطق، صابر نانکی و موسی بابایی

 

 

 

 

9- کسب رتبه در جشنواره‌های داخلی و خارجی

ردیف

عنوان اثر علمی، فنی، ادبی و هنری ارائه شده

در جشنواره

سطح و عنوان جشنواره

عنوان رتبه

کسب شده

سال

کسب رتبه

نام متقاضی

و همکاران

به ترتیب

داخلی

(خوارزمی، رازی، علامه طباطبائی، فارابی

و هنری فجر و ...)

خارجی

1

مقالات

ششمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر

 

1

1390

ناهید عقیلی ناطق

2

مقالات

اولین همایش نخبگان بخش کشاورزی

 

کسب عنوان نخبه نوآور

1387

ناهید عقیلی ناطق

 

 

 

10- داوری و نظارت بر فعالیت­های پژوهشی

ردیف

عنوان  فعالیت

نوع فعالیت

تاریخ

نام مجله یا موسسه موضوع داوری و نظارت

داوری مقاله

 علمی - پژوهشی

معتبر

داوری آثار

 بدیع و ارزنده هنری

داوری کتاب

داوری یا

نظارت بر طرح پژوهشی

1

داور مجله

  •  

 

 

 

از 1393

مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز

2

داور مجله

  •  

 

 

 

از 1393

مهندسی بیوسیستم ایران

3

داور مجله

  •  

 

 

 

از 2015

CIGR

4

داور مجله

  •  

 

 

 

از 2015

Journal of Quality Assurance and Safety of Crops & Foods., impact factor:0.52

5

داور مجله

  •  

 

 

 

از 2016

Journal of Food Measurement and Characterization, impact factor:0.62

6

داور مجله

  •  

 

 

 

از 2016

Journal of Food Process Engineering, impact factor :0.74

7

داور 19مقاله

  •  

 

 

 

بهمن 1392

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد

8

داور 27 مقاله

  •  

 

 

 

اردیبهشت 1394

نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی-دانشگاه  تهران

9

داور پانل سخنرالنی

  •  

 

 

 

شهریور 1391

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه شیراز

 

 

 

11-سابقه تدریس

ردیف

فعالیت

شرح فعالیت

1

تدریس

مبانی مهندسی برق، زبان تخصصی،ابزار اندازه گیری و کنترل، سامانه های هیدرولیک و پنوماتیک، سامانه های پشتیبان تصمیم گیری، ترمودینامیک، برنامه نویسی، عملیات واحد

2

تدریس

سیستم های انتقال قدرت، مبانی فیزیک و مکانیک خاک، معادلات دیفرانسیل، ماشینهای کشاورزی، گارگاه ماشینهای کشاورزی، ریاضیات مهندسی و ارتعاشات مکانیکی  نیمسال دوم 93

و نمیسال اول و دوم 95

3

تدریس

تدریس دروس تکنولوژی موتور-مکانیک تراکتور-ماشینهای کشاورزی-استاتیک نیمسال اول و دوم سالهای 89-88و90-89

4

تدریس

تدریس دروس تکنولوژی موتور-مکانیک تراکتور-ترمودینامیک-شناخت و کاربرد تراکتور-کار آموزی نیمسال اول و دوم سالهای 89-88و90-89

5

 

رسم فنی و آزمایشگاه رسم فنی نیمسال دوم سالهای 89-88 و90-89

6

تدریس

ماشینهای برداشت و ماشینهای پس از برداشت نیمسال اول  سال 89-88

7

تدریس

تکنولوژی سوخت رسانی-کارگاه سوخت رسانی-کارگاه انتقال قدرت-کارگاه دستگاه الکتریکی-هیدرولیک و پنوماتیک نیمسال اول و دوم سالهای 89-88و90-89

 

12-فرصت مطالعاتی

ردیف

نام جشنواره یا مسابقه علمی

ارگان برگزار کننده

رتبه

سال

1

دوره 6 ماه فرصت مطالعاتی

دانشگاه degli di torino studio.

کشور ایتالیا

2015