کارکنان دانشکده کشاورزی سنقر

۱

مهدی ایمانی سنجر

کارشناس آموزش
۲ شهریار امیریان امور تغذیه
۳ صادق باباخانی حفاظت فیزیکی
۴ میلاد سخائی حراست